تبلیغات

برچسب آیا تمرینات تا رسیدن به ناتوانی عضلات ضروری می‌باشد؟

آیا تمرینات تا رسیدن به ناتوانی عضلات ضروری می‌باشد؟,تمرینات بیش از حد,بدنسازی,مکملهای بدنسازی,بدنسازی حرفه ای,بدنسازی زنان,مقالات بدنسازی
۴۵

آیا تمرینات تا رسیدن به ناتوانی عضلات ضروری می‌باشد؟

  • برنامه تمرینی, مقالات بدنسازی
  • 16 می 15

همیشه در ذهن بدن سازان یک سوال قدیمی‌ وجود داشته است که آیا باید در هر ‌ست تا ناتوانی کامل عضلات تمرین کنیم یا باید تا قبل از رسیدن به ناتوانی ‌ست خود را متوقف کنیم؟ اصطلاح "ناتوانی" عضلات که به خستگی‌ لحظه ای عضلانی تلقی‌ میشود هنگامی رخ میدهد که شما دیگر نمیتوانید حتی یک...