تبلیغات

برچسب آیا تغذیه در شب خوب است

تغذیه شبانه
۴۵

آیا تغذیه شبانه باعث چاقی میشود؟

  • مقالات بدنسازی
  • 10 می 20

کافی‌ است در اینترنت کمی‌ در مورد نکات کاهش وزن جستجو کنید، آن وقت است که به شکل اجتناب ناپذیری با این ایده که نباید در شب تغذیه داشته باشید، مواجه خواهید شد. اما چرا؟ طرفداران این ایده معمولا مدعی هستند که متابولیسم شما در شب به خوبی‌ عمل نمیکند، و بنابراین هرگونه کالری...