تبلیغات

آیا باید در تکرار‌ها مکث کنیم

برچسب آیا باید در تکرار‌ها مکث کنیم

آیا تکرار‌های با مکث میتوانند به افزایش حجم و قدرت سریع تر کمک کنند؟
۴۵

آیا تکرار‌های با مکث میتوانند به افزایش حجم و قدرت سریع تر کمک کنند؟

  • مقالات بدنسازی
  • 7 اکتبر 19

راه‌های بسیار زیادی برای طراحی برنامه تمرینی تان وجود دارد، حرکات متنوعی هستند که میتوانید از آنها استفاده کنید و راه‌های زیادی نیز برای اجرای این حرکات وجود دارد. برخی‌ متد‌ها و انتخاب‌ها بهتر از دیگر متد‌ها و انتخاب‌ها هستند. برای مثال، تکنیک تقسیم بندی تمرینات شما...