تبلیغات

برچسب آمپول وینسترول

https://mokamelhaa.ir/1393/04/%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84/
۴۵

وینسترول

  • استروئیدها
  • 23 ژوئن 14

این دارو در فرمهای خوراکی و تزریقی عرضه میشود که در برخی کشورها با نام ژنریک استانوزولول (Stanozolol)نیز شناخته می شود که stanozolol در حقیقت ماده موثر آن است. این دارو از پر مصرف ترین استروئیدهای جهان میباشد که استفاده کنندگان نوع تزریقی آنرا نسبت به نوع خوراکی بیشتر ترجیح می دهند و...