برچسب آموزش حرکت اسکات

۴۵

برنامه فوق قدرتی ۱۲ هفته ای اسکات

  • برنامه تمرینی
  • 10 ژوئن 15

اکثر ما زمانی‌ که کمی‌ جوان تر و خام بودیم پا در باشگاه های بدن سازی گذاشته ایم.در آن زمان ها دنبال هر چیزی در باشگاه می‌گشتیم تا خود را شبیه بدن سازان داخل مجلات کنیم.میخواستیم آن فردی باشیم که همه وزنه ها را درون هالتر می‌گذارد و بقیه افراد باشگاه نیز زیر چشمی و با تعجب به...