برچسب آموزش تزریقigf

۴۵

جامعه ترین آموزش تزریق انسولین و پپتید

  • مقالات بدنسازی
  • 6 دسامبر 14

چگون پپتید را با آب مخلوط کنیم : 1- اول جهار چیز را فراهم کنید 1-ویال پپتید 2- سرنگ انسولین 3- پنبه الکلی 4- استفاده از وسایل استریل 2-  با انگست خود تلنگر آهسته ای به در ویال بزنید. 3- چوب پنبه پلاستیکی ویال ( سترون ) را با پنبه الکلی تمیز کنید . 4- در آب مقطر را باز کرده و با سرنگ...