برچسب آلفا لينولنيك اسيد (ALA)

۴۵

آلفا لینولنیک اسید (ALA)

  • بدنسازی بانوان, چربی سوزی, مقالات بدنسازی
  • 14 سپتامبر 14

 آلفا لينولنيك اسيد (ALA) آلفا لينولنيك اسيد يك اسيد چرب ضروري داراي منشأ گياهي است. اين ماده يك مغذي اساسي است، يعني بدن انسان به آن نياز دارد. آ-ال-آ به عنوان يك منبع انرژي در بدن مصرف ميشود و به عنوان يك ماده مادر نسبت به اسيدهاي چرب امگا-3 عمل مي كند. اسيدهاي چرب امگا-3،...