تبلیغات

برچسب آتروفی ب ی ض ه ها (testicular atrophy) عوارض استروئید ها

Testobolin_vial
۴۵

آتروفی ب ی ض ه ها (testicular atrophy) عوارض استروئید ها

  • مقالات بدنسازی
  • 7 ژانویه 15

آتروفی ب ی ض ه ها (testicular atrophy) عوارض استروئيدها انسان همیشه ترجیح می دهد شرایط هورمونی خود را در سطح متعادل حفظ کند که این وضعیت به همواستاتیس یا حفظ سکون داخلی معروف است زمانی که با استفاده از منابع خارجی (مصرف اندروژن ها) مقدار زیادی هورمون در اختیار بدن قرار می دهید تولید...