برچسب آبگیری بدن

۴۵

توصیه ‌های کامل و منحصر به فرد دکتر لین نورتون بر پایه دانش و تجربیات شخصی‌ برای دوره قبل از شروع مسابقات (بخش چهارم و آخر)

  • مقالات بدنسازی
  • 11 اکتبر 16

فیگور گیری با تمام مواردی که یک فرد باید برای آمادگی در مسابقات در نظر بگیرد (رژیم، تمرینات با وزنه و تمرینات هوازی) این موضوع بسیار غیر قابل فهم است که یک فرد از انجام و تمرین فیگور گیری غافل بماند.انجام این کار دقیقا یک فاجعه می‌باشد.یک مسابقه بدن سازی رقابتی نیست که در یک...

۴۵

توصیه ‌های کامل و منحصر به فرد دکتر لین نورتون بر پایه دانش و تجربیات شخصی‌ برای دوره قبل از شروع مسابقات (بخش سوم)

  • مقالات بدنسازی
  • 8 اکتبر 16

زمان بندی مواد غذایی همانطور که در قسمت ‌های قبل این مقاله توضیح داده شد کربوهیدرات‌ها باعث افزایش ترشح انسولین میشوند که این موضوع خود باعث حفظ عضلات میشود اما از طرفی‌ این موضوع ضد چربی‌ سوزی نیز می‌باشد.بنابراین بسیار مهم می‌باشد که رژیم غذایی ما به گونه‌ای باشد...

۴۵

توصیه ‌های کامل و منحصر به فرد دکتر لین نورتون بر پایه دانش و تجربیات شخصی‌ برای دوره قبل از شروع مسابقات (بخش دوم)

  • مقالات بدنسازی
  • 5 اکتبر 16

چربی‌ ها چربی‌‌ها مولکول‌هایی مهم هستند و برای بقای فرد ضروری محسوب میشوند.در واقع چربی‌‌ها در بسیاری از فرایند ‌های درون بدن نقش دارند که برای بقای یک شخص نیاز میباشند.دو نقش بسیار مهم چربی‌‌ها در بدن انسان ذخیره انرژی و سنتز هورمون می‌باشد.چربی‌‌ها اولین منبعی...

۴۵

توصیه ‌های کامل و منحصر به فرد دکتر لین نورتون بر پایه دانش و تجربیات شخصی‌ برای دوره قبل از شروع مسابقات (بخش اول)

  • مقالات بدنسازی
  • 4 اکتبر 16

در این مقاله دکتر لین نورتون تمام موارد برای بدن سازان مسابقه ای از جمله رژیم غذایی، تمرینات و دیگر موارد را برای شما توضیح خواهد داد.با ما همراه باشید.   واژه بدن ساز برای من بیشتر شبیه یک سوال است تا یک کلمه ساده.چه چیزی معرف یک بدن ساز است؟ آیا بدن ساز صرفا کسی‌ است که...