سوالات بدنسازیدسته بندی: متفرقهآموزش بدن سازی درخانه
عبدالمجیدقصابی پرسیده شد2 سال قبل
سوالات بدنسازیدسته بندی: متفرقهآموزش بدن سازی درخانه
عبدالمجیدقصابی پرسیده شد2 سال قبل
باعرض سلام وادب وخداقوت به شما 
چرا درایران وشهرهای آن باوجود باشگاه های بدن سازان برای جوانان و علاقمندنمان توجهی به بدن سازی درخانه و آموزش اصولی آن نمی شود 
1 پاسخ‌ها
محمدرضا امیدی عضو سایت پاسخ داده شد2 سال قبل
مجله اینترنتی مکملها همیشه کشیده است تا بابالا بدن علم بدنسازی راهنمای کوچکی در کنار ورزشکاران باشد. همچنین بار ها شده است که ما مطالب مفیدی را در این زمینه منتشر کرده ایم. اما خوب به هر حال مردم کشور ما ترجیح میدهند به سالن های ورزشی بروند تا اینکه در خوانه ورزش کنند.

1 پاسخ‌ها
محمدرضا امیدی عضو سایت پاسخ داده شد2 سال قبل

مجله اینترنتی مکملها همیشه کشیده است تا بابالا بدن علم بدنسازی راهنمای کوچکی در کنار ورزشکاران باشد. همچنین بار ها شده است که ما مطالب مفیدی را در این زمینه منتشر کرده ایم. اما خوب به هر حال مردم کشور ما ترجیح میدهند به سالن های ورزشی بروند تا اینکه در خوانه ورزش کنند.