برچسب nova-x gaspari

۴۵

نگاهی دقیق به nova-x گاسپاری

  • برسی تخصصی مکملهای بدنسازی
  • 11 می 15

نگاهی دقیق به nova-x گاسپاری برای سالیان متمادی بسیاری از بدن سازان برای قدرتمند شدن و حجیم شدن به پروهورمون‌ها و بلاکر‌های استروژن متکی‌ بودند که نه تنها به اهداف خود دست یابند بلکه از عوارض جانبی فرایند آروماتیزسیون نیز جلوگیری کنند.در دسامبر سال ۲۰۱۴ لایحه ای در مورد تحت...