تبلیغات

برچسب 12 اصل کلیدی جهت کاهش خطر در مصرف استروئید ها کاهش خطر استروئید

روش صحیح مصرف استروئید ها قسمت چهارم,12 اصل کلیدی جهت کاهش خطر در مصرف استروئید ها کاهش خطر استروئید,دوره پاکسازی,استروئید,کاهش خطرات هورمون ها,کاهش خطرات هور مون های انسانی,روش پاکسازی استروئید ها,روش پاکسازی هورمون ها,هورمون
۴۵

روش صحیح مصرف استروئید ها قسمت چهارم

  • استروئید ها, مقالات آموزشی
  • 12 مارس 15

این قسمت: 12 اصل کلیدی جهت کاهش خطر در مصرف استروئید ها 1. از استروئیدهای زیر زمینی و تقلبی دوری کنید:  این نوع استروئیدها معمولا دارای کیفیت پایینی بوده و علاوه بر ضرری که خود استروئید دارد میتواند بیشتر از پیش به شخص مصرف کننده ضرربزند. این استروئیدها ممکن هست دارای دوز مناسب...