تبلیغات

برچسب کای گرین

بیوگرافی کای گرین
۴۵

بیوگرافی کای گرین

  • جهان, قهرمانان
  • 29 دسامبر 17

بیوگرافی کای گرین “ برای انجام کاری قبل از آن مجبورید به آن فکر کنید. ذهن چیزی است که انجام آن کار را ممکن می‌کند. “ کای گرین بزرگ شدن در یک محله خطرناک در بروکلین به اندازه کافی‌ سخت می‌باشد.اما بزرگ شدن بدون عشق و حمایت خانواده؟ بسیار سخت تر و ملالت آور است. افراد بسیار...