تبلیغات

پروویرون اصل

برچسب پروویرون اصل

پروویرون چیست؟
۴۵

پروویرون چیست؟

  • استروئیدها, مقالات بدنسازی
  • ۱۴ آذر ۹۳

پروویرون :این دارو در مراکز پزشکی برای درمانم ناراحتی ها و بیماریهای ناشی از فقر هورمون جنسی در بدن بکار گرفته می شود . اغلب ورزشکاران در پایان دوره مصرف استروئید ها و بمنظور افزایش دوباره میزان ترشح هورمون جنسی مردانه که غالبا پس از یک دوره مصرف استروئید های آنابولیک شدیدا...