تبلیغات

برچسب نحوه تمرین

reverse-pyramid-training
۴۵

بهترین روش برای پیشرفت در عضلات ضعیف تر و دیر رشد

  • مقالات بدنسازی
  • 6 اکتبر 18

بهترین روش برای پیشرفت در عضلات ضعیف تر و دیر رشد هنگامی که به باشگاه میروید، باید بدانید که به چه دلیلی‌ در حال تمرین کردن می‌باشد، زیرا هدف اصلی‌ شما تعیین کننده نوع به چالش کشیدن بدن شما می‌باشد. اگر هدف شما افزایش توان و قدرت می‌باشد، پس باید تمرکز خود را روی میزان وزنه...