تبلیغات

برچسب مفهوم عدد روی ترازو

چرا ترازو بهترین معیار اندازه گیری میزان پیشرفت نیست؟
۴۵

چرا ترازو بهترین معیار اندازه گیری میزان پیشرفت نیست؟

  • بدنسازی بانوان
  • 9 ژوئن 19

شما به سختی روی رژیم خود کار می‌کنید و به طور منظم به باشگاه میروید. همچنین در مورد نتایجی‌ که قرار است به دست آورید نیز هیجان زده هستید. اما هنگامی که واقعا بخواهید میزان این پیشرفت را اندازه گیری کنید، چه کاری را انجام میدهید؟ اگر شما نیز همانند بسیاری دیگر از افراد باشید،...