تبلیغات

برچسب مصرف وین استرول و پریموبلان

روش صحیح مصرف استروئید ها قسمت سوم
۴۵

روش صحیح مصرف استروئیدها قسمت سوم

  • استروئیدها, مقالات بدنسازی
  • 12 مارس 15

روش صحیح مصرف استروئیدها قسمت سوم : از انجا که استروئیدهای انابولیکی /اندروژنی بسیار متنوع هستند مشکل می توان تعیین کرد مناسب ترین دوره مصرف کدام است حتی اگر از یک دارو با ترکیب دارویی خاص استفاده میکنیم همیشه باید از خود بپرسیم موثرترین راه استفاده از ان کدام است دوره مصرف...