تبلیغات

قیمت دی هیدرواپی آندروسترون

برچسب قیمت دی هیدرواپی آندروسترون

دی هیدرواپی آندروسترون (DHEA) چیست؟
۴۵

دی هیدرواپی آندروسترون (DHEA) چیست؟

  • مکملهای ضروری بدنسازی
  • 6 اکتبر 14

دی هیدرواپی آندروسترون (DHEA) فراوان ترین هورمون مردانه (آندروژن) است که غدد فوق کلیه و تا حدی تخمدانها و بیضه ها تشرح می کنند. این ماده پیش ساز سایر هورمونها نظیر تستوسترون و استروژن است. حداکثر میزان آن در سن ۲۵ سالگی در بدن ترشح میشود. در سن ۸۰ سالگی، سطح DHEA به ۲۰الی ۱۰ درصد...