تبلیغات

قیمت اچ ام بی

برچسب قیمت اچ ام بی

اچ ام بی چیست ( HMB ) و در بدنسازی چه کار بردی دارد؟
۴۵

اچ ام بی چیست ( HMB ) و در بدنسازی چه کار بردی دارد؟

  • مکملهای ضروری بدنسازی
  • ۲ شهریور ۰۰

اچ ام بی : اغلب افرادی که در سال های اخیر بدنسازی کار کرده اند و از مکمل های غذائی ورزشی استفاده می کنند حتماً با نام HMB ،Beta hydroxy beta methyl butyrate و تبلیغاتی که زمانی در مورد این مکمل در جهت افزایش کارآئی ورزشی و عضله سازی انجام می شد آشنا هستند. اچ ام بی (HMB) یکی از مکمل های نسبتاً قدیمی...