تبلیغات

برچسب قیمت آناوار

آناوار
۴۵

آناوار

  • استروئیدها
  • 24 آوریل 14

نام فارسی:آناوارنام انگلیسی:Oxandrolone SPAتوضیح:اعتقاد بسیاری بر این اسشت که این داروقدرت انابولیک چندانی ندارداما در یک تحقیق میزان سنتز پروتوین در بدن ورزشکاران پس از 5 روز مصرف این دارو تا 44  درصدافزایش پیدا نموده.مصرف همزمان این دارو به همراه تسوتسترون و ناندرلون باعث...