تبلیغات

برچسب فویکردن مچ پا

تقویت عضلات مچ پا
۴۵

تقویت عضلات مچ پا

  • برنامه تمرینی
  • 3 مارس 15

مفصل مچ پا از جمله مفاصلی است که نقش مهمی در راه رفتن شما دارد. از آنجا که این مفصل از مفاصل پرکار بدن به شمار می‌رود، احتمال آسیب رسیدن به آن خیلی زیاد است. شاید شما تا به حال دچار پیچ‌خوردگی مچ پا شده باشید. هنگام پیچ‌خوردگی، تاندون‌های این ناحیه، دچار کشیدگی یا پارگی...