تبلیغات

برچسب فروش مکمل های غیرمجاز و درآمدهای ۱۰۰ میلیونی

فروش مکمل های غیرمجاز و درآمدهای ۱۰۰ میلیونی
۴۵

فروش مکمل های غیرمجاز و درآمدهای ۱۰۰ میلیونی

  • اخبار بدنسازی
  • 14 دسامبر 14

باشگاه های بدنسازی از لحاظ دریافت شهریه های غیرقانونی و بالاتر از حد مجاز به افراد ضرر می زنند. میزان شهریه هایی که در باشگاه های بدنسازی و پرورش اندام مجاز از ثبت نام کنندگان اخذ می شود با آنچه در باشگاه های بدون مجوز در نظر گرفته شده، متفاوت است و طبیعتا باشگاه های مجاز هزینه...