تبلیغات

برچسب عواقب مصرف استرویید

عوارض جانبی بالقوه مصرف استرویید‌های آنابولیک
۴۵

عوارض جانبی بالقوه مصرف استرویید‌های آنابولیک

  • عوارض استروئیدها
  • 8 اکتبر 18

عوارض جانبی بالقوه مصرف استرویید‌های آنابولیک بر اساس دیکشنری مریام وبستر، استرویید‌های آنابولیک به “ دارو‌های مشتق شده از تستوسترون (هورمون جنسی‌ مردانه) “ گفته میشود که اغلب به منظور بهبود رشد و کمک به ترمیم بافت‌های ضعیف و آسیب دیده حاصل از بیماری‌ها یا افزایش سن...