تبلیغات

برچسب طریقه مصرف آندرواستانولون

استروئید ها
۴۵

آندرواستانولون

  • استروئیدها
  • 21 آوریل 14

آندرواستانولوننام فارسی: آندرواستانولوننام انگلیسی: Androstanoloneتوضیح:بدلیل خاصیت آنابولیک کم ئ قیمت بسیار زیاد استفاده از آن بندرت صیورت میگیرد.در ابتدای مصرف لایه بسیار کمی از چربی بروی بدن تشکیل میگردد.مدت زمان ماندگاری: 4-6 ساعت در فرم خوراکیمیزان مصرف در...