تبلیغات

برچسب شکل دادن به باسن

۴۵

باسنی خوش فرم و عضلانی

  • مقالات بدنسازی
  • 12 سپتامبر 15

بدن سازان جز افراد معدودی در جامعه هستند که واقعا نسبت به داشتن باسنی عضلانی و سفت اهمیت میدهند.در واقع ساختن باسنی عضلانی در بدن سازی بسیار ضروری می‌باشد زیرا بسیار عجیب میشود اگر شما بالا تنه ای عضلانی داشته باشید در حالی‌ که پاها و باسن شما کاملا معمولی‌ و شل باشد.اگر شما...