تبلیغات

سرمورلین چيست

برچسب سرمورلین چيست

سرمورلین چیست و چه کاربردی دارد؟
۴۵

سرمورلین چیست و چه کاربردی دارد؟

  • پپتیدها و انواع آنها
  • 11 ژانویه 19

سرمورلین استات یک پپتید آنالوگ هورمون آزاد کننده هورمون رشد (GHRH) می‌باشد که این هورمون به شکل طبیعی در هیپوتالاموس ساخته شده و باعث تحریک و کنترل تولید هورمون رشد در غده هیپوفیز میشود. (GHRH) که برای رشد و توسعه بدن ضروری می‌باشد برای اولین بار توسط گیلمان و شالی که برنده جایزه...