تبلیغات

برچسب دوز مصرف متیل تسوتسترون

متیل تسوتسترون
۴۵

متیل تسوتسترون

  • استروئیدها
  • 23 آوریل 14

نام فارسی : متیل تسوتستروننام انگلیسی:MTHYTESTOSTERONEتوضح:یک استروئید بسیار سمی برای کبد . بیشتر وزنی که از این دارو بدست می آید حاصل احتباس شدید آب در بدن است بنا بر این پس از مصرف معمولان وزن به دست آمده سریعا از دست میرود.مدت زمان ماندگاری در بدن:6-8 ساعتمزان مصرف در...