تبلیغات

برچسب دز مصرف هالوتستین

Halotestin
۴۵

هالوتستین

  • استروئیدها
  • 23 آوریل 14

نام فارسی :هالوتستیننام انگلیسسی:Halotestinتوضیح:مصرف این داره بشتر با افزایش قدرت همراه استبنابر این در پاور لیفت هارها دارای هوادار است.بدنسازان از این دارو برای افزایش سختی عضلات خود در 4 تا  6 هفته مانده به مسابقات استفاده مینمایند.مدت زمان ماندگاری: 6-8 ساعتمیزان...