تبلیغات

برچسب دز مصرفی افدرین

همه چیز در باره افدرین
۴۵

همه چیز در باره افدرین

  • مکملهای ضروری بدنسازی
  • 27 سپتامبر 14

افدرین افدرین افدرین نام آیوپاک (R*,S*)-۲-(methylamino)-۱-phenylpropan-۱-ol شمارهٔ CAS ۲۹۹-۴۲-۳ فرمول شیمیایی C10H15NO جرم مولی (گرم بر مول) ۱۶۵٫۲۳ نیمه عمر ۳ تا ۶ ساعت متابولیسم کبدی [حداقل] دفع کلیوی ۲۲ تا ۹۹درصد زیست فراهمی ۸۵٪ مکانیسم اثر اثر برونکودیلاتور...