تبلیغات

خرید بولدنون

برچسب خرید بولدنون

بولدنون
۴۵

بولدنون

  • استروئیدها, مقالات بدنسازی
  • 26 جولای 14

بولدنون : آشنایی با استروئید های آنابولیک و عوارض آنها استروئید های آنابولیک رده ای از دارو ها هستند مشتمل بر هورمون مردانه تستوسترون و گروهی از تستوسترون های صناعی که در مقادیر مختلف برای بدنسازی و افزایش حجم ... نام ژنریک این دارو «بولدنون آن دسیلنات» می باشد. این استروئید...