تبلیغات

برچسب تستوسترون آن دکانوات

تستوسترون آن دکانوات
۴۵

تستوسترون آن دکانوات

  • استروئیدها
  • 21 آوریل 14

تسوتسترون آن دکانوات  نام فارسی : تسوتسترون آن دکانواتنام انگلیسی: Andriolتوضیح:نوع خوراکی فعال شده تستسترون میباشدومعمولا همراه با سایر استروئید های آنابولیک مصرف میگردد.مصرف این دارو به تنهایی دارای اثرات چشمگیری نمیباشد.مدت زمان ماندگاری: کمتر  از 8...