تبلیغات

برچسب تاثیر سن در عضله‌ سازی

2014_05_08_ShawnRussell-1110
۴۵

چگونه در هر سنی‌ تغذیه کنیم تا حداکثر عضله‌ سازی را داشته باشیم

  • رژیم غذایی و تغذیه, مقالات بدنسازی
  • 12 مارس 16

از افراد نوجوان گرفته تا افراد دارای سن بالا بهبود فیزیک بدنی امری است که فرای هر سنی‌ همه افراد به دنبال آن هستند یا حداقل به آن فکر میکنند.اگرچه همه این افراد خود را بدن ساز نمی‌دانند اما اکثر آنها طوری تغذیه و تمرین میکنند که بتوانند عضلات بیشتری را برای خود بسازند و برای...