تبلیغات

برچسب تاثیر روابط جنسی‌ و بدن سازی

Muscle_Mass
۴۵

رابطه جنسی‌ و عضله‌ سازی

  • مقالات بدنسازی
  • 18 سپتامبر 15

آیا تا کنون نگران این موضوع بوده‌اید که روابط جنسی‌ میتواند رشد عضلات شما را محدود کند؟ اگر اینطور است پس باید بدانید که شما تنها فردی نیستید که افکار اینگونه دارد.این موضوع یک نگرانی بسیار قدیمی‌ می‌باشد و افراد بسیاری هستند که حتی حاضرند روابط جنسی‌ خود را کاملا قطع کنند...