تبلیغات

تاثیرات تمرینات هوازی

برچسب تاثیرات تمرینات هوازی

Screen-shot-2015-04-23-at-6.42.53-PM
۴۵

بهترین نوع تمرینات هوازی برای چربی‌ سوزی

  • مقالات بدنسازی
  • 14 نوامبر 15

  بسیاری از افرادی که به باشگاه میروند تنها هدفشان چربی‌ سوزی می‌باشد.اما هنگامی که وارد باشگاه میشوید اطراف خود دستگاه‌های بسیار متفاوتی را خواهید دید.اما بهترین نوع تمرینات هوازی برای چربی‌ سوزی چیست؟ در ادامه بیایید با هم به بررسی انواع تمرینات هوازی و تاثیر آنها...