برچسب بهترین تمرینات در خانه

۴۵

تمرینات ساده در خانه برای بانوان

  • بدنسازی بانوان
  • 19 دسامبر 14

اگر نمیخواهید هزینه زیادی را صرف خرید وسایل کنید،به شما توصیه میکنیم از وسایل کاربردی و ارزان قیمتی مانند طناب پرش،میله بارفیکس، و چند وزنه استفاده کنید. حتی میتوانید روی وسایل خانه مانند میز و صندلی و حتی پله هم حساب کنید! ولی اگر هزینه نسبتا قابل توجهی میتوانید برای خرید...