برچسب بهترین تستوسترون سوسپانسيون

۴۵

تستوسترون سوسپانسیون

  • استروئیدها
  • 5 آگوست 14

تستوسترون سوسپانسيون دارو تستوستروني غير استري است که به صورت معلق در آب تهيه شده و به بازار عرضه مي شود. ورزشکاران و کساني که از اين دارو استفاده کرده اند، آن را دارويي قدرتمند و قابل قبول مي دانند. اين دارو به سرعت در بدن تاثيرات خود را نشان مي دهد. اين دارو ميزان تستوسترون...