برچسب برنامه تمرینی افزایش حجم

۴۵

روش استراحت تمرینی ۳-۲-۱ و برنامه تمرینی آن

  • برنامه تمرینی, مقالات بدنسازی
  • 28 فوریه 17

میزان استراحت بین ‌ست‌های تمرینی یک امر حیاتی می‌باشد اما معمولا در تمرینات با وزنه از آن غفلت میشود.کافی‌ است که از بدن سازان معمولی‌ بپرسید که در تمرینات خود چه تعداد ‌ست و تکرار انجام میدهند و آنها بلافاصله به شما یک پاسخ قاطع خواهند داد اما کافی‌ است از آنها در مورد...