برچسب این قسمت:معرفی استروئیدها و دوره های مرتبط

۴۵

روش صحیح مصرف استروئیدها قسمت ششم و پایانی

  • استروئیدها, مقالات بدنسازی
  • 16 مارس 15

روش صحیح مصرف استروئیدها : این قسمت:معرفی استروئیدها و دوره های مرتبط مصرف استروئیدها به صورت غلیط میتونه ضربه خطرناکی را حتا مرگ رو به همراه داشته باشه. دقت کنید استروئیدها مواد بسیار قوی هستند و خطرناک وهمیشه ، همیشه باید تحت کنترل باشند. متاسفانه اینطوری که دیدم اطلاعات...