برچسب اکسی متالون خوب است؟

۴۵

اکسی متالون

  • استروئیدها
  • 21 آوریل 14

اکسی متالون یک استروئید خوراکی بسیار قوی که هنگام  استفائه از آن میتوان 10 پوند در طی 3 هفته به وزن بدن افزود ...