تبلیغات

برچسب انواع تمرینات فول بادی

blog-mariusz-pud
۴۵

راهنمای کامل در مورد سیستم تمرینی فول بادی

  • برنامه تمرینی, سیستم های تمرینی, مقالات بدنسازی
  • 28 سپتامبر 17

انتخاب یک برنامه تمرینی میتواند کاری سخت و دلهره آور باشد.شما باید تصمیم بگیرید چند روز در هفته تمرین کنید، کدام گروه عضلانی را در کدام روز تمرین دهید، کدام حرکات را انتخاب کنید، چند ‌ست و چند تکرار برای هر حرکت انجام دهید، چگونه اصل اضافه بار را در برنامه اعمال کنید و بسیاری...