برچسب اصول افزایش قدرت

۴۵

۶ نکته برای افزایش قدرت

  • پاورلیفتینگ, مقالات بدنسازی
  • 20 سپتامبر 15

وزنه برداران حرفه ای برای مثال برای افزایش قدرت خالص خود روی حرکات یک ضرب و دو ضرب وزنه برداری به طور انفجاری کار میکنند.پاورلیفتر‌ها نیز برنامه خود را روی بهبود سه حرکت اصلی‌ مرتبط با رشته خود تنظیم میکنند.در مورد رشته‌های ورزشی دیگر نیز ورزشکاران باید بر اساس نوع رشته...