برچسب اشتباهات در برنامه تمرینی

۴۵

چهار دلیل برای ناکارامد بودن برنامه تمرینی

  • برنامه تمرینی, مقالات بدنسازی
  • 13 آگوست 15

اگر شما هم حداقل برای شش هفته است که به طور منظم تمرین می‌کنید ولی‌ هیچگونه پیشرفتی را تجربه نکرده ا‌ید این موضوع میتواند از نقص در برنامه تمرینی شما باشد.ادامه مقاله را با ما همراه باشید و ببینید اگر شما هم در مورد برنامه تمرینی خود مرتکب چنین اشتباهاتی شده اید سریعا آن...