برچسب استروژن و عملکرد فیزیکی‌ زنان

۴۵

تاثیر کمبود استروژن در عملکرد زنان

  • بدنسازی بانوان
  • 17 ژانویه 21

کمبود استروژن در زنان چه تاثیری روی عملکرد آنان دارد؟! از دیدگاه رایج، استروژن دقیقا یک هورمون آنابولیک نمیباشد، اما تحقیقات اخیر نشان میدهند که این هورمون در زنان میتواند تاثیر بسیار قابل توجهی‌ روی حجم عضلات، قدرت و ریکاوری داشته باشد. دقیقا به همین دلیل است که سطح...