تبلیغات

استروئید دیزاینر

برچسب استروئید دیزاینر

استروئیدهای آنابولیک : مواردی که باید بدانید
۴۵

استروییدهای آنابولیک : مواردی که باید بدانید

  • مقالات بدنسازی
  • 15 نوامبر 19

استروئیدهای آنابولیک در برخی‌ موارد پزشکی‌ مورد استفاده قرار میگیرند، اما همچنین مردم از آنها به شکل غیر قانونی در برخی‌ ورزش‌ها نیز استفاده میکنند. آنها از این استروئیدها به منظور بهبود عضله سازی، افزایش عملکرد و استقامت و کوتاه کردن زمان ریکاوری بین جلسات استفاده...