تبلیغات

برچسب استروئید در دوران نوجوانی

استروئیدها و عوارض جانبی آنها قسمت دوم
۴۵

استروئیدها و عوارض جانبی آنها قسمت دوم

  • عوارض استروئیدها
  • 19 مارس 15

عوارض جانبی استروئیدها نوجوانی و جوانی بخشی از زندگی است که همه‌ی افراد آن را تجربه می‌کنند. ‏ اما این دوران بسیار حساس است و به سلامت سپری نمودن آن در جامعه‌ی کنونی کاری دشوار ‏است. در این سنین نوجوانان و جوانان به ظاهر خود بسیار اهمیت می‌دهند، و دوست دارند ظاهری ‏جذاب و...