تبلیغات

برچسب استروئیدها و عوارض جانبی آنها قسمت چهارم

آکنه
۴۵

استروئیدها و عوارض جانبی آنها قسمت چهارم

  • عوارض استروئیدها
  • 21 مارس 15

این قسمت:آکنه یا جوش (Acne) عوارض استروئید ها آکنه یا جوش (Acne) عوارض استروئید ها آکنه یکی از شاخص های شایع مصرف استروئید ها می باشد همانطور که می دانید پسرهای نوجوان در دوره ای که میزان فعالیت تستسرون موجود در بدنشان به اوج خود می رسد با اکنه های تحریک کننده و ازار دهنده مواجه می...