برچسب استروئیدها و عوارض جانبی آنها قسمت سوم

۴۵

استروئیدها و عوارض جانبی آنها قسمت سوم

  • عوارض استروئیدها
  • 20 مارس 15

عوارض جانبی استروئیدها : واژه استروئید به طور معمول به آن دسته از داروهای که برای درمان انواع مختلفی‌ از بیماریها استفاده میشود اطلاق میشود. استروییدها بسته به نوع اهداف پزشکی‌،کاربرد‌های مختلفی‌ دارند مثل پایداری ویژگی‌های جنسی‌ در مردانی که سرطان بیضه دارند و طی‌ عمل...