تبلیغات

استروئیدها و عوارض جانبی آنها قسمت دهم و پایانی

برچسب استروئیدها و عوارض جانبی آنها قسمت دهم و پایانی

استروئیدها و عوارض جانبی آنها قسمت دهم و پایانی,عوارض مصرف استروئید های آنابولیک,مصرف استروئید های متابولیز,عوارض استروئید اکس در زنان,عوارض مصرف پرپیونان,عوارض مصرف هورمون,عوارض مصرف تستسترون
۴۵

استروئیدها و عوارض جانبی آنها قسمت دهم و پایانی

  • عوارض استروئیدها
  • 31 مارس 15

مضرات استفاده از استروئیدها بحث سوء مصرف استفاده از داروها و استروئیدها این روزها به صورت معضلی برای تمام رشته های ورزشی در آمده است و متاسفانه به علت بیان بعضی مطالب غلط و نادرست در زمینه استفاده از آنها و جهل و ناآگاهی بعضی از مربی نماها و نیز تبلیغات غیر مستقیمی که...