تبلیغات

برچسب آيا غذاهاي‌ با شاخص‌ گليسمي‌ پايين‌، بهترند؟

غذا هایی كه‌ قبل‌ از تمرين‌ مصرف‌ مي‌شود
۴۵

غذا هایی که‌ قبل‌ از تمرین‌ مصرف‌ می‌شود

  • تغذیه, مقالات بدنسازی
  • 12 فوریه 15

سياري‌ از ورزشكاران‌ بر روي‌ غذا ي‌ قبل‌ از ورزش‌ تاكيد زيادي‌ دارند و باور دارند كه‌ اين‌ امر، عنصر كليدي‌ اجراي‌ حركات‌ ورزشي‌ است‌. بايد به‌ ياد داشته‌ باشيم‌ غذايي‌ كه‌ در طول‌ دوره‌ تمرين‌ خورده‌ مي‌شود و غذا و آبي‌ كه‌ در طول‌ مدت‌ ورزش‌ مصرف‌ مي‌شود...