تبلیغات

برچسب آمادگی برای مسابقات

first-bodybuilding-show-workout-wide
۴۵

برنامه تمرینی کات کارامد (POWER/REP RANGE/SHOCK)

  • برنامه تمرینی, چربی سوزی
  • 14 سپتامبر 18

برنامه تمرینی کات کارامد (POWER/REP RANGE/SHOCK) جای هیچ شکی‌ نیست که آماده سازی در یک رقابت بدن سازی یا فیزیک مخصوصا برای بار اول، اینطور به نظر می‌رسد که کار بسیار سخت و پیچیده ای باشد. زیرا به هر حال کار‌های حیاتی بسیار زیادی لازم است تا شما بتوانید روی صحنه مسابقات بدنی کاملا تفکیک...